Healthcheck

?האם אתה מנצל את מערכת הניטור שלך

יועצי ומומחי Wizards יבצעו עבורכם תהליך סקר בריאות מערכות אשר יתן לכם תמונת מצב עדכנית וכוללת של מערכות המחשוב שלכם ויסיע לכם לקבל החלטות מושכלות להמשך הבדיקות, הטיפול והניהול של המערכות.

סקר זה מיועד למנהלי מערכות מידע ולמנהלי רשתות בחברות וארגונים המעוניינים להעריך את מצב מערכות המחשוב שבאחריותם, בחדר השרתים של הארגון ובענן. הסקר יספק נתונים על התכולה ותקינות המערכות והשירותים ברמות של מערכות ההפעלה, תוכנות התשתית ושירותי התשתית השונים המותקנים עליהם.

שירות זה מבוסס על ידע וניסיון רב של מומחים ויועצי מחשוב וכולל כלים לאיסוף נתונים ברמת תוכנות תשתית, בדיקות ידניות, ניתוח והגשת מסקנות והמלצות ללקוח.

במהלך הסקר נזהה בעיות נפוצות שיכולות למנוע מתפקוד סביבת המערכות שלכם לפעול כראוי, כמו כן לבעיות שעלולות להפריע לשדרוג מערכות, פריסת פתרונות,  הסבות וכדומה.

השלבים העיקריים בסקר הינם:

  • ראיון מומחה עם מנהלי המערכות הרלוונטיים בארגונכם / חברתכם לקבלת רקע מקדים.
  • התקנת כלי למיפוי מערכות התשתית.
  • בדיקות ידניות על בסיסCheck List מותאם.
  • בחינת כל הנתונים שנאספו וניתוחם.
  • הכנת דו”ח ללקוח להצגת המצב הקיים ומתן המלצות.

צור איתנו קשר, כדי שהמחשוב הארגוני יתחיל לעבוד עבורך כבר היום

צור קשר