VMware Aria

לסביבה מרובת עננים חייבים ניהול מושלם

לפגישת ייעוץ או קבלת דמו
ממומחי Wizards

יתרונות שחובה להכיר

בקרה, אוטומציה וניהול סביבות מרובות עננים הופכת להיות קלה ויעילה יותר עם פלטפורמת VMware Aria המציעה פתרון מתקדם ביותר המאפשר ניהול תשתיות, אפליקציות ושירותים בעננים פרטיים, היברידיים וציבוריים בצורה אחידה ומרכזית בארגון שלכם.

פיתוח והעלאה לייצור
במהירות שיא

המערכת מאפשרת להאיץ את הפיתוח ולייעל את הביצועים תוך כדי איזון עלויות ושליטה על סביבה מרובת העננים.

חיזוק אבטחת המידע והתאימות

שיפור עמדת האבטחה והתאימות בענן עם נראות בזמן אמת ביחס למשאבים, הגדרות שגויות, ציוני סיכונים ויומני פעילות בסביבה מרובת עננים, עם היכולת לפתור במהירות ממצאי אבטחה באמצעות התראות או תיקון אוטומטי.

ניהול עלויות

השליטה בארגון על הוצאות משאבי הענן מתאפשרת באמצעות ניתוח ודיווח באופן רציף על היקפי שימוש והוצאות בענן לפי צוות, פרויקט, אפליקציה או מרכז עלות.

אוטומציה ואיחוד פעולות ​

השגת נראות אחידה ופעולות עקביות של יישומים, תשתית ושירותי פלטפורמה. המערכת מאפשרת אוטומציה ושיפור מתמשך של ביצועים המופעלים על ידי בינה מלאכותית, ניטור מאוחד, ניהול קיבולת ועלויות, תכנון הגירה ואופטימיזציה של רשת על פני עננים מרובים.

לפגישת ייעוץ או קבלת דמו
ממומחי Wizards

Skip to content