מדיניות פרטיותויזארד אינטגרציה בע"מ (להלן - "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה (להלן - "האתר"), ולפיכך היא מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפייך, כמשתמש, לקיים מדיניות זו.

מטרת מסמך זה היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לשמירת פרטיות המשתמש באתר, ולשימוש במידע הנמסר לה על-ידי המשתמש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

 

מסירת פרטים אישיים - ככל שברצונך להשאיר פרטים אישיים בעת יצירת קשר עם החברה, תתבקש למסור רק את המידע הנחוץ לצורך יצירת קשר עמך (שם מלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל).

השימוש במידע - השימוש במידע שתמסור ו/או שייאסף בהתאם למדיניות זו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

דיוור ישיר אלקטרוני - החברה עשויה לשלוח אליך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. אם וככל שיועבר מידע סטטיסטי לא ימסרו פרטים שיאפשרו לזהות אותך באופן אישי.

Cookies - אתר החברה עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) בין היתר במטרה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ובמטרה להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.

פרסומות של צדדים שלישיים - החברה עשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. במסגרת זו הן עשויות להציב Cookies במחשבך, בין היתר על מנת לאסוף מידע על פרסומות בהן צפית. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע - החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות  - בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו ו/או בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.