משרד הבריאות

שדרוג Exchange

אגף מערכות המידע במשרד הבריאות על עשרות יחידותיו כולל אלפי מערכות שרת ומשרת אלפי משתמשים בארגון ועשרות אלפי משתמשים ברשת המורחבת. האגף אחראי על התחזוקה הכוללת של כלל פעילות המחשוב ובזמינות מירבית.

האגף מנהל ומבצע את כלל פעילות הרכש, השירותים ותחזוקת התוכנות בארגון.

תעבורת מערכת הדואר האלקטרוני של הארגון מכילה מליוני מיילים בחודש ובמסגרת פעילותינו שדרגנו את מערך הדואר האלקטרוני של משרד הבריאות, כולל תכנון והקמת מערכת בתצורת DAG המספקת שרידות גבוהה. הפרויקט בוצע תוך התמודדות עם לוחות זמנים צפופים מאוד וכלל מספר רב של אתרים ושרתים. 

איציק כחילה

הקודםהקודם הבאהבא