Devops

שיתוף פעולה וקיצור תהליכי עבודה בין צוותי הפיתוח (Development) לצוותי התפעול (Operations) הם הלב של Devops. שילוב זה מייעל תהליכי פיתוח והטמעה של פיצ'רים ועדכונים תוך התאמה ליעדים העסקיים של הארגון. כדי להטמיע שיטות אלה באפיון ובהתאמה לצרכים המשתנים של הארגון שלכם, אנו מציעים שרות ייעוץ, הדרכות, שרות מומחים וגם ניהול כולל.

·       ייעוץ לצוותי פיתוח בנוגע לפן התשתיתי של המערכות בשלבי תכנון הפרויקט.

·       ייעול ואוטומציה של תהליכי הפיתוח, אינטגרציה ובדיקות.

·       מימוש תהליכי אוטומציה ליישום הקוד בסביבות בדיקות וייצור (CI/CD).

Kubernetes

OpenShift

Prometheus

CI/CD - Jenkins

Ansible / TerraForm