DRP - תכנית התאוששות מאסון

התאוששות מאסון

קריסת מערכת המידע של ארגון הינה כשל קריטי שלו השפעות רבות על תפקוד הארגון כולו, אולם  כמו בהרבה נושאים אחרים, ניתן להיערך, למזער נזקים ולהתאושש.

כדי לוודא שתכנית ההתאוששות שלכם DRP אכן תתבצע ברגע האמת על מנת שתוכלו לשחזר נתונים ויישומים קריטיים ולהמשיך בפעילות, ישנם לא מעט תרחישים שצריך להיערך לקראתם. חברת ויזארדס מציעה מספר פתרונות המגובים בכלים ושיטות מתאימים, כולל התאמת תסריטי בדיקה לצרכים העסקיים והתפעוליים שלכם, בדיקות רציפות או בדיקות תקופתיות, הפקת דוחות והמלצות לשיפור לאחר ניתוח הדוחות.

לארגונים שלהם קיימת תוכנית DRP וקיים אתר DR בפועל גם ישנו צורך בסיסי לדעת בכל רגע נתון שכל המערכות באתר ה – DR תקינות ופועלות. לכל התוכניות וההשקעות שעשיתם בנושא אין שום ערך אם ברגע האמת זה לא יעבוד. רק בדיקות תפעוליות רציפות להתאוששות מאסון של סביבת ה- DR  הארגוני מבטיחות לארגון שבאירוע קריטי הוא יוכל בוודאות להתאושש מקריסת מערכות, לשחזר נתונים, לשחזר יישומים קריטיים עסקיים ולהמשיך בפעילות לאחר אירוע קריטי.

יחד עם זאת, בארגונים רבים,  בדיקות ה- DR מוזנחות או מתבצעות חלקית פעם או פעמיים בשנה משום שזה נתפס כתהליך בעייתי המצריך השבתות, השקעה רבה במשאבים ועוד. רק תוכנית להתאוששות מאסון המגובה בכלים ושיטות מתאימים ובבדיקות רציפות ועקביות תאפשר לארגון קבלת מידע אמיתי על יכולות ההתאוששות מאסון שלו.

הפתרון שלנו לבחינה תפעולית שוטפת של מוכנות המערכות ב-  DR הארגוני מבוסס על כליי תוכנה ייעודיים וידע עם ניסיון רב בנושא, המאפשרים קבלה רציפה של נתונים על תקינות המערכות באתר ה- DR.