DRP - תכנית התאוששות מאסון

העידן הדיגיטלי

קריסת מערכת המידע הארגוני היא אסון, אבל כמו הרבה דברים דומים - אפשר להיערך לקראתה, למזער את הנזקים ולהתאושש.

כדי לוודא שתכנית ההתאוששות שלכם (ה-DRP) אכן יעשה את העבודה ברגע האמת, ותוכלו לשחזר נתונים ויישומים קריטיים ולהמשיך בפעילות, WIZARDS מציעה תכנית המגובה בכלים ושיטות מתאימים, התאמת תסריטי בדיקה לצרכים העסקיים והתפעוליים שלכם, בדיקות תקופתיות עקביות, הפקת דוחות והמלצות לשיפור לאחר ניתוח הדוחות.