סקר בריאות מערכת

סקר בריאות מערכת

תהליך סקר בריאות מערכות מספק למנהלי מערכות מידע ולמנהלי רשתות תמונת מצב עדכנית וכוללת של מערכות המחשוב שלכם, והוא מסייע לקבל החלטות מושכלות להמשך הבדיקות, הטיפול והניהול של המערכות. בעקבות הסקר מתקבלים נתונים על התכולה ותקינות המערכות והשירותים ברמות של מערכות ההפעלה, תוכנות התשתית ושירותי התשתית השונים המותקנים עליהם.

שירות זה של WIZARDS מבוסס על ידע וניסיון רב של מומחים ויועצי מחשוב וכולל כלים לאיסוף נתונים ברמת תוכנות תשתית, בדיקות ידניות, ניתוח והגשת מסקנות והמלצות ללקוח.